F-Schlepptreff in Krümse

31.05.2004

 

 

Foto: Jerrry Mierzwa

Foto: Jerrry Mierzwa

 

 

 

 

(c) Piotr Piechowski 

 

Wszystkie niepodpisane zdjęcia: Piotr Piechowski

Alle nicht unterschriebene Fotos: Piotr Piechowski