Polskie szybowce prezentowane przez:

SZD-LogoSZD-11 Albatros

Oblatany: 14.09.1954
Rozpiętość skrzydeł: 18m
Długość: 7,6 m

Wysokość: 1,41 m
Powierzchnia skrzydeł: 17,7
Wydłużenie skrzydeł: 18,3

Profil skrzydła: NACA23012A

Ciężar własny: 208 kg

Ciężar całkowity: 353 kg

Obciążenie powierzchni: 19,5 kG/ 
Doskonałość: 26 przy 74 km/h
Prędkość opadania: 0,7 m/s przy 61 km/h
Prędkość min.: 52 km/h
Prędkość dopuszczalna: 230 km/h

Współczynniki obciążeń dop.: ? g

SZD-11-2 "Albatros Super"

 Foto: "Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej" WKiŁ 1965 

 SZD-11-2 "Albatros Super" z powiększonym sterem kierunku.

Wysokowyczynowy szybowiec eksperymentalny zbudowany na bazie SZD-8bis. Kadłub przejęto od "Jaskółki". Zbudowano dwie pary skrzydeł i jeden kadłub.  Służyły one do badań w słabych warunkach termicznych. Prace prowadzono pod  kierkierunkiem mgr inż. Justyna Sandauera i J. Niespała.  W porównaniu z SZD-8 uzyskano o ok. 30% niższe obciążenie jednostkowe płatów. Własności lotne, a szczególnie w krążeniu na małych szybkościach były tak dobre, że planowano w przyszłości zlikwidowanie klap, co poprawiło by doskonałość, poprzez brak szczeliny w skrzydle na długości klap. Szybowiec na Bielskim lotnisku oblatał Tadeusz Góra.

SZD-11 "Albatros"

Foto: "Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej" WKiŁ 1965 

SZD-11 "Albatros"

Foto: K. Albin "Szybownictwo na świecie" WK 1960

SZD-11 "Albatros"

Foto: W.Grabarczyk za J.Babiejczyk i J.Grzegorzewski "Polski przemysł lotniczy 1945 - 1973" Wydawnictwo MON 1974

 

Skrzydło SZD-11-2 "Albatros Super"

Rzut boczny SZD-11 i SZD-11-2

 

 

Tu prośba o uzupełnienia i uwagi !

Strona aktualizowana: 15.01.2004