Polskie szybowce prezentowane przez:

SZD-LogoSZD-13 Wampir
Opracowany: 1955
Rozpiętość skrzydeł: 15,00 m
Długość: 3,64 m
Powierzchnia skrzydeł: 16,00
Wydłużenie skrzydeł: 14,1
Doskonałość: 29,4 przy 75,5 km/h
Prędkość opadania: 0,64 m/s przy 63,5 km/h
Prędkość min.: 57,0 km/h
Prędkość dopuszczalna: 210 km/h

SZD-13" Wampir"

 Rys.: J.Kubalanca "Przeglad Lotniczy" 38

Konstrukcja inż. Ireny Kaniewskiej nawiązywała w założeniach do SZD-6 Nietoperz. Zastosowano w nim nowo opracowane profile laminarne NACA. Po opracowaniu konstrukcyjnym zbudowano model do badań w tunelu. Wyniki tych badań wskazały na konieczność przeprowadzenia daleko idących zmian co w rezultacie spowodowało zaniechanie dalszych prac rozwojowych. SZD-20 Wampir pomimo podobieństwa nie był dalszym rozwinięciem SZD-13. 
Tu prośba o uzupełnienia i uwagi !

Strona aktualizowana: 31.12.2002