Polskie szybowce prezentowane przez:

SZD-LogoSZD-16 Gil
Oblatany: 20.10.1958
Rozpiętość skrzydeł: 13,50 m
Długość: 6,85 m

Wysokość: 1,46 m
Powierzchnia skrzydeł: 14,0
Wydłużenie skrzydeł: 13

Profil skrzydła: NACA-43012A

Ciężar własny: 181 kg

Ciężar całkowity: 250 kg

Obciążenie powierzchni: 19 kG/ 
Doskonałość: 19,8 przy 70 km/h
Prędkość opadania: 0,9 m/s przy 60 km/h
Prędkość min.: 52 km/h
Prędkość dopuszczalna: 200 km/h

Współczynniki obciążeń dop.: ? g

SZD-16 "Gil"

  Foto: "Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej" WKiŁ 1965

Prace konstruktorskie nad "Gilem" rozpoczęto w 1955 r. jako alternatywę do zamówonego przez LPŻ szybowca "Sroka". Konstruktorem, był  inż. Zbigniew Badura, który też "Srokę" projektował. Z braku zainteresowania zleceniodawcy tą koncepcją pracę przerwano. Dopiero w 1958r, gdy wzrosło zainteresowanie konstrukcjami metalowymi, wyciągnięto projekt z archiwum.  Jednym z jego założeń, było przeprowadzenie badań nad konstrukcjami mieszanymi. I tak kabina wykonana była ze spawanych rur stalowych pokrytych płótnem. Kadłub z rury zwiniętej z blachy duralowej. Skrzydła natomiast drewniane. Kółko podwoziowe było resorowane na sznurze gumowym. Wiele detali wykonano z laminatu szklanego. Zbudowano tylko jeden egzemplarz, który został oblatany przez Adama Zientka 20.10.1958r na  lotnisku w Bielsku. Szybowiec miał bardzo dobre własności lotne i po wprowadzeniu niewielu poprawek mógł z powodzeniem przejść do produkcji seryjnej.  Jednak czas, który upłynął od fazy koncepcyjnej do oblotu zrobił swoje i niewystarczająca już wtedy doskonałość szybowca spowodowała ponowne podjęcie prac konstruktorskich, które zaowocowały "Lisem" mającym zmodyfikowany kadłub "Gila" i skrzydła "Muchy Std." Prototyp "Gila" trafił więc do hangaru SZD. Po paru latach dokonano na odpowiednio przerobionym "Gliu" ( SZD-16 "Gil Z" jak go nazwano) prób z hamulcami interferencyjnymi zabudowanymi na stałe. Wyniki prób nie były obiecujące i prób zaprzestano. Dalsze losy prototypu nie są mi niestety znane.
 

SZD-16 "Gil"

 Foto: W. Stafiej "Z mewkami w klapie"

SZD-16 "Gil"

Foto: "Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej" WKiŁ 1965

Tu prośba o uzupełnienia i uwagi !

Strona aktualizowana: 31.12.2002