Polskie szybowce prezentowane przez:

SZD-LogoSZD-26 Wilk
Opracowany: 1961
Rozpiętość skrzydeł: 18,7 m
Długość: 7,80 m
Powierzchnia skrzydeł: ?
Wydłużenie skrzydeł: ?
Doskonałość: ?
Prędkość opadania: ?
Prędkość min.: ?
Prędkość dopuszczalna: ?

SZD-26 "Wilk"

 Rys: J. Kubalanca "Przeglad Lotniczy" Nr. 60

SZD-26 "Wilk" był opracowywany jako motoszybowiec. Miała to być konstrukcja dwuosobowa, drewniana z silnikiem o pchającym śmigle. Jako ciekawostkę można zaznaczyć, że śmigło miało się zatrzymywać tylko w pozycji poziomej (schowane za krawędzią skrzydła) i miały się w tej pozycji zamykać wloty powietrza chłodzącego silnik. Konstruktorami byli inżynierowie Borys Puzej i Bogumił Szuba. Z braku odpowiedniego silnika produkcji krajowej dalsze prace rozwojowe zostały wstrzymane.
Tu prośba o uzupełnienia i uwagi !

Strona aktualizowana: 02.01.2003