Polskie szybowce prezentowane przez:

LWL LogoWWS-3 Delfin

Oblatany: 1937
Rozpiętość skrzydeł: 16,0 m
Długość: 6,97 m

Wysokość: 1,7 m
Powierzchnia skrzydeł: 20,15
Wydłużenie skrzydeł: 12,7

Profil skrzydła: ?

Ciężar własny: 135 kg

Ciężar całkowity: 232 kg

Obciążenie powierzchni: 11,0 kG/
Doskonałość: 21,4 przy 52 km/h
Prędkość opadania: 0,61 przy 45 km/h
Prędkość min.: 39 km/h
Prędkość dopuszczalna: ? km/h

Współczynniki obciążeń: +5,5 / - ? g

 Foto: Folder reklamowy szybowca (ze zbiorów Piotra Piechowskiego)

Konstrukcja inż. Wacława Czerwińskiego. Szybowiec treningowy, następca "Komara", którego znacznie przewyższał osiągami. Budowano seryjnie w LWL we Lwowie (ok. 30 szt.) i w WWS (ok. 40 szt.). Po wybuchu wojny kilka egzemplarzy zostało przejętych przez sowietów a kilka wywieziono do niemiec. Jeden z nich przetrwał w Danii wojnę i był eksploatowany do końca lat pięćdziesiątych. 

WWS-3 "Delfin"

Fot: A.Glass "Polskie konstrukcje lotnicze 1893 - 1939" WKiŁ 1976

"Delfin" latający po wojnie w Danii

WWS-3 "Delfin"

Foto: A.Olejko "Szybowce nad Bieszczadami" BOSZ 1998

WWS-3 Delfin

 Foto: "Skrzydlata Polska"  25 / 1978

WWS-3 Delfin

Foto: R.Nater, A.Glass, A.Olejko "Bezmiechowa" Lesko 2003 - za zgodą Pana

Natera

WWS-3 Delfin

Foto: ze zbiorów autora

WWS 3 "Delfin"

  Foto: "Skrzydlata Polska"  25 / 1978 

WWS-3 Delfin 3d

Tu prośba o uzupełnienia i uwagi !

Strona aktualizowana: 11.03.2007