PW-1 ULS - PiotrP

Polskie szybowce i konstrukcje amatorskie
Przejdź do treści

PW-1 ULS

Szybowce od 1945 > 1976 - 1985

Oblatany: 21.09.1981
Rozpiętość skrzydeł: 10,9 m
Długość: 5,45 m
Wysokość: 1,50 m
Powierzchnia skrzydeł: 12,7 m²
Wydłużenie skrzydeł: ?
Profil skrzydła: NACA 4415
Ciężar własny: 57 kg
Ciężar całkowity: 125 kg
Obciążenie powierzchni: ? kG/m²
Doskonałość: 16 przy 52 km/h
Prędkość opadania: 0,85 przy 46 km/h
Prędkość min.: 40 km/h
Prędkość dopuszczalna: 126 km/h
Współczynniki obciążeń dop.: +3,5 / -2,65 g

Foto: Wojciech Frączek (za zgodą Jarosława Żaczka)
PW-1 ULS

Program rozwojowy ULS (Ultralekkie Szybowce i Motoszybowce) był realizowany w latach 1978 - 1982. PW-1 jest konstrukcją eksperymentalną i w jednym egzemplarzu certyfikowaną. Ten jedyny egzemplarz jest przechowywany na Politechnice Warszawskiej. Ciężar tej konstrukcji odpowiadał masie lekkiego pilota (55 kg) jednocześnie spełniając wymogi stawiane szybowcom. Szybowiec byö holowany za samochodem i za samolotem. Stwierdzono możliwość powiększenia doskonałości nawet do ok. 23. W konstrukcji tej zastosowano wiszący drążek sterowy.
Rys.: Roman Kiełpikowski

Foto: Wojciech Frączek (za zgodą Jarosława Żaczka)

Foto: Jarosław Żaczek

© Piotr Piechowski
since 2002

Wróć do spisu treści