ITS-II - PiotrP

Polskie szybowce i konstrukcje amatorskie
Przejdź do treści

ITS-II

Szybowce do 1945 > 1930 - 1932

Oblatany: 1932
Rozpiętość skrzydeł: 12 m
Długość: 6,35 m
Wysokość: 1,4 m
Powierzchnia skrzydeł: 14,4 m²
Wydłużenie skrzydeł: 10
Profil skrzydła: IAW-192
Ciężar własny: 105 kg
Ciężar całkowity: 180 kg
Obciążenie powierzchni: 12,5 kG/m²  
Doskonałość: 16,5 przy 53 km/h
Prędkość opadania: 0,88 m/s przy 49 km/h
Prędkość min.: 44 km/h
Prędkość dopuszczalna: ? km/h
Współczynniki obciążeń niszczących: +9 / -? g

Foto: ze zbiorów NAC. Przy szybowcu pilot-instruktor szybowcowy Piotr Mynarski.
ITS-II "Mały szlem"

Szybowiec skonstruowany przez inż. W. Czerwińskiego i inż. W. Jaworskiego. Początkowo oznaczano go CWJ-2. Natomiast oznaczenie ITS odnosi się do Instytutu Techniki Szybowcowej we Lwowie. Po oblataniu i testach w 1933r. przekonstruowano kadłub i nadano kolejne oznaczenie ITS-II/33. Był to jednomiejscowy szybowiec treningowy. Kadłub półskorupowy, wręgowy pokryty sklejką. Płat dwudzielny, kryty w przedniej części sklejką a w tylniej płótnem. ITS-II był pierwszym szybowcem holowanym w Polsce w 1933r. za samolotem. Także na tym szybowcu po raz pierwszy w Polsce wykonano akrobację szybowcową, było to w czasie II Mityngu Lotniczego we Lwowie w 1933r, pilotował M. Blaicher.
Rys.:  Roman Kiełpikowski

Foto: R.Nater, A.Glass, A.Olejko "Bezmiechowa" Lesko 2003 - za zgodą Pana Natera
Foto: ze zbioru NAC

© Piotr Piechowski
since 2002

Wróć do spisu treści