CW II - PiotrP

Polskie szybowce i konstrukcje amatorskie
Przejdź do treści

CW II

Szybowce do 1945 > 1927 - 1929

Oblatany: 1929
Rozpiętość skrzydeł: 11,0  m
Długość: 6,25 m
Wysokość: 2 m
Powierzchnia skrzydeł: 18,1 (17,6)* m²
Wydłużenie skrzydeł: 6,7 (6,9)*
Ciężar własny: 120 (125)* kg
Ciężar całkowity: 195 (200)* kg
Obciążenie powierzchni: 10,8 (11,4)* kG/m²
Doskonałość: 13 (15)* przy 47 (48)* km/h
Prędkość opadania: 0,95 (0,90)* m/s przy 44 (45)* km/h
Prędkość min.: 38  km/h
Prędkość dopuszczalna: ? km/h

()* dotyczy CW II bis

Foto: R.Nater, A.Glass, A.Olejko "Bezmiechowa" Lesko 2003 - za zgodą Pana Natera
CW II

Szybowiec zaprojektowany przez W. Czerwińskiego w 1929 r. Na tym szybowcu Szczepan Grzeszczyk zdobył 2.11.1929 rekord Polski  na czas lotu - 2 h 11 min. Uszkodzenie szybowca w 1931r. doprowadziło do naprawy, przy okazji której dokonano modyfikacji i zmiany oznaczenia na CW II bis. Szybowiec ten użytkowano do 1935 r, w międzyczasie w 1933r. K. Kula dokonał na nim 5-cio godzinnego lotu.
Rys.:  Roman Kiełpikowski
Rys.:  Roman Kiełpikowski

© Piotr Piechowski
since 2002

Wróć do spisu treści